FAALİYET ALANLARI

ALT YAPI

  • Her çaptaki atık su ve yağmur suyu kanalizasyon hatlarının temizliği işi
  • Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının bakım ve onarımı
  • Otoyollarda sanat yapıları ile yağmur suyu kanallarının bakımı, onarımı, temizlenmesi, görüntülenmesi ve rehabilitasyonu
  • Meskenlerin, endüstri tesislerinin, sitelerin, otellerin vs.. içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve alt yapılarının yapım, bakım onarım ve rehabilitasyonu.

TEKNOLOJİK İŞLER

  • Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının rehabilitasyonu
  • Atık su ve yağmur suyu kanallarında tespit edilen arızaların robot freze araçları ile rehabilitasyonu.
  • Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının kazısız yöntemle (mikrotunel) yapılması
  • Atık su ve yağmur suyu hatlarının yüksek basınçlı ve CCTV kameralı araçlarla temizlenmesi ve görüntülenmesi

ÜST YAPI

  • Her türlü konut inşaatı, hastane ve poliklinik inşaatları, endüstri yapıları inşaatı, öğrenci yurtları toplu ve münferit konut proje ve inşaatları