KANAL KAPLAMA

İnşaat ve Altyapı sektörünün öncü ismi KESKİN İNŞAAT kanalları kazmadan çevreye zarar vermeden üstyapı ve trafiği aksatmadan kısacası çalıştığı sahada varlığını hissettirmeden gerek kanalizasyon hatları gerek içme suyu şebekelerinin en ekonomik ve teknolojik sitemler yeniliyor. Bu nasıl mı oluyor işte size detayları;

Kanalların yapımı esnasında veya sonradan meydana gelmiş olan kusurların (kırık, çatlak, erime, kayma, borular arası açıklık, çökme, betonlaşma, yanlış bağlantı) çeşitli yöntemler ile giderilip kanalın yeniden kullanılır hale getirilmesidir.Bu işlem ile boru hattında kırık ve çatlakların oluştuğu kısım 360 derece özel kimyasallar ve Cam elyaf malzeme kullanılarak içeriden onarılır.Kanal Görüntüleme Robotları ile noktasal olarak tespit edilen kırık ve çatlaklar, Packeradı verilen yastık üzerine sarılan Cam elyaf donatılı malzeme ile basınç altında kaplanır.Temizlik ve görüntüleme ile tespit edildikten sonra önerilen en kalıcı çözüm komple veya nokta kaplama rehabilitasyon yöntemleridir. Günümüz büyük şehirlerinde yoğun trafik ve çevre şartları göz önüne alındığında kazı yapmaksızın kanalların onarılması mecbur hale geldiğinden kazısız onarım metodu gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Kaplama Yöntemleri

Büyük şehirlerdeki atık su boru hatlarında kazısız rehabilitasyon teknolojileri (KT) giderek önem kazanan ve büyüyen bir alandır. KT, “Minimum Kazı, Minimum Risk” sloganı ile olumlu ve önemli toplumsal boyut kazanmıştır. İleri Batı ülkelerinde KT atık suda %50, içme suyunda ’ luk bir paya doğru yükselmiştir. Ülkemizde de kazısız teknolojilerle rehabilitasyonun önem kazanacağı açıktır. Örneğin, İstanbul’da bugün itibariyle %1 –2 olan kazısız atık su tekniği ile rehabilitasyon önümüzdeki yıllarda ’ lara çıkacaktır. Günümüz uygulamalarında, içme/atık su rehabilitasyon yöntemi ve uygun malzeme seçimi deneme sınama ağırlıklı olarak yüklenici bilgileri ile yapılmaktadır. Bu durum, rehabilitasyon yöntemleri için şartnamelerin hazırlanması yanında, yöntem/yöntemlerin toprak yapısı, boru tipi/çapı özellikleri ve servis bağlantı koşulları ile ilişkilendirilmesini zorunlu kılmıştır. Yöntem seçimindeki doğru çözüm; uygun malzeme/tasarım yanında yeni hattın uzun ömürlü olması ve çevrenin korunmasını da kapsar.

Kaplama Aşamaları

1. Kanal kaplama öncesi kaplaması yapılacak hattın kombine kanal temizleme aracıyla temizlenir.

2. Temizliği yapılan kanalın kanal görüntüleme robotuyla görüntüsü alınarak geniş arıza kontrolü yapılık hatta faydalanan abone rabıt bağlantıları tespit edilir.

3. Kanal görüntüleme esnasına tespit edilen yanlış abone rabıt bağlantıları,ağaç kökü, sarkan contalar. betonlaşma vb. gibi engeller kanal freze robotu ile kesilerek hattın ön freze işlemi yapılır.

4. Naylon tünel iki baca arsına çekilir. malzeme soğuk su yardımla 2 baca arasına gönderilir.

5. Diğer bacaya soğuk su yardımla gönderilen malzemenin 2 ucu tapalanarak kapatılır.

6. Malzemenin içi buharla ısıtılıp ve uygulamaya hazır hale getirilir.ısıtılan malzeme boru ve dirseklerinin tam çapını alır ve yüzeye sıkı sıkı yapışır.

7. Pvc malzemeye soğuk hava verilip malzeme katılaşır ve son alacağı şekil halinde katılaşır.

8. Son aşama olarak başlangıçta 2 baca arasında tespit edilen abone bağlantıları kanal freze robotu ile kesilerek kullanıma hazır halle girilir ve görüntüsü alınarak kontrol hetine izlettirip onay alınır.