KESKİN İNŞAAT

Çağımızın gerektirdiği modern çalışma yöntemlerimiz, nitelikli personel seçimimiz ve eğitimlerimizle yapılan işlerin, kullanılan malzeme ve ekipmanın kalitesini pozitif bir ivmeyle sürekli geliştirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz tespit edip, en iyi şekilde cevaplayarak, zaman ve enerjilerini asıl faaliyet alanlarına yöneltmelerine yardımcı olmak ve katkıda bulunmaktır. 

KESKİN İNŞAAT sorumluluğumuz çerçevesinde, müşteri odaklı bir yaklaşımla, bugünden çok daha iyi bir yarın oluşturmak için faaliyet gösterdiğimiz her alanda çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaya zemin hazırlamaktır.

İnşa etiğimiz yapılarda en çok önem verdiğimiz konu Kaliteli Malzeme + Kaliteli İşçilik ve sonucunda Kaliteye Uygun Fiyat’tır.

keskin inşaat

KESKİN İnşaat, iş anlayışı ve yaklaşımında güven yaratan bir yönetim anlayışıyla, ilişkide olduğu tüm müşterilerine karşı şeffaf ve sorumluluk bilinciyle yaklaşmaktadır. Müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız, çalışanlarımız arasında,

  • Güven sağlayan
  • Özgüveni tam
  • Hesap verebilen
  • Şeffaf olabilen
  • Sorumluluk sahibi
  • Adil olabilen 

İlkelerine bağlı bir yaklaşımı benimsemiştir. Kurumsal değerleri, çalışanlar arasında en etkin şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Marka, kurumsal iletişim, teknoloji, reklam, medya, tasarım ve sosyal sorumluluk alanlarında kalıcı üstünlükler sağlamıştır. Müşteri ile yönetim arasındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde yürüterek, Aidiyet duygusunu kurum bilincine aşılayarak proaktif yönetim yaklaşımını benimsemiştir. 

KESKİN İNŞAAT üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini korumayı amaç edinmiş ve bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna "öncelik" ilkesiyle yaklaşmaktadır. 

  • İş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmek ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • İnşaat sahası içerisinde sürekli olarak güvenlik önemlerini önemseyen bir çalışma ortamını oluşturmak.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarının öngördüğü sözleşme ve şartnamelere uymak. Toplu ve kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermek.